Wykresy zakończone ciążą mogą posiadać pewne charakterystyczne cechy, które często występują w „szczęśliwych” cyklach. Twój wykres może wyglądać obiecująco jeśli:

  • Twój wykres jednoznacznie wskazuje na to, że owulacja odbyła się. OvuFriend zaznaczył potwierdzoną owulację (zaznaczył ją linią ciągłą);
  • współżyłaś w czasie Twoich dni płodnych (w momencie jak Detektor Płodności poinformował Cię o dniach płodnych), w okresie okołoowulacyjnym. OvuFriend ocenił Twój czas współżycia jako bardzo dobry;
  • temperatura utrzymuje się na wysokim poziomie dłużej niż normalna długość Twojej fazy lutealnej. Jeśli Twoja faza lutealna waha się z cyklu na cykl, to wówczas powyżej najdłuższej zaobserwowanej fazy lutealnej (Co to jest faza lutealna?);
  • wykres pokazuje jednodniowy spadek temperatury w okolicy 7-10 dniu po owulacji;
  • wykres pokazuje drugi skok temperatur w okolicy 7-10 dni po owulacji, utrzymujący się na wyższym poziomie. W rezultacie wykres pokazuje trzy poziomy temperatur: jedną niską z przed owulacji, drugą wyższą po owulacji i kolejną jeszcze wyższą w okolicy 7-10 dni po owulacji.

Powyższe charakterystyki są jedynie obiecującymi wskazówkami, które mogą (ale wcale nie muszą!) świadczyć o ciąży. Mimo, że zwiększają one nadzieję, że do zapłodnienia doszło, to równie dobrze możesz być w ciąży, a mimo to Twoje temperatury mogą zachowywać się zupełnie normalnie. Pamiętaj jedynie pozytywny test ciążowy jest wiarygodnym potwierdzeniem ciąży.