Polityka prywatności OvuFriend.pl i BellyBestFriend

 

Serwisy OvuFriend.pl oraz BellyBestFriend.pl (Serwisy) prowadzone są przez OvuFriend Sp. z o.o., ul. Złota 61, 00-819 Warszawa (Administrator).

Niniejsza polityka prywatności (Polityka Prywatności) określa zasady, zgodnie z którymi Administrator postępuje w odniesieniu do informacji udostępnianych przez Użytkowniczki w związku z korzystaniem z Serwisów, w tym ich danych osobowych, o ile będą one w ramach działalności Serwisów przetwarzane przez Administratora.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jaką Użytkowniczka zawiera z Administratorem poprzez rejestrację w Serwisach. Korzystanie przez Użytkowniczkę z Serwisów w zakresie dostępnym bez rejestracji, oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.