Dni płodne i owulacja - wyznaczanie w OvuFriend

Dni płodne i owulacja - możliwości wyznaczania w OvuFriend

OvuFriend daje Ci wiele opcji wykrywania dni płodnych i owulacji. Sama zdecyduj jak bardzo chcesz się angażować i jak dokładnie chcesz poznać termin swoich dni płodnych i owulacji. Aplikację OvuFriend możesz stosować niezależnie od ilości czasu jaki chcesz na to poświęcić.

  1. Chciałabyś poświęcić kilka minut dziennie aby poznać dokładny termin owulacji? Mierz temperaturęobserwuj swoje ciało, a OvuFriend zinterpretuje dla Ciebie wprowadzone dane. Nie tylko poznasz termin owulacji, ale również wcześniej dowiesz się o ewentualnych nieprawidłowościach w Twoim cyklu. Metoda objawowo – termiczna jest jedną z najbardziej wiarygodnych metod wyznaczania owulacji.
  2. Nie chcesz mierzyć temperatury, a jedynie wykonywać testy owulacyjne i sprawdzać śluz szyjkowy? Możesz to robić. Dowiesz się kiedy najlepiej w Twoim przypadku rozpocząć stosowanie testów, a OvuFriend zinterpretuje dla Ciebie wynik testu i połączy go z obserwacją śluzu.
  3. Nie masz czasu i chcesz jedynie w przybliżeniu wiedzieć kiedy spodziewać się owulacji, nie poświęcając czasu na obserwację ciała i robienie testów? OvuFriend na podstawie średniej długości Twoich cykli wyznaczy przewidywany termin wystąpienia Twojej owulacji i kolejnej miesiączki.
  4. Dodatkowo jeśli jesteś wśród 20% kobiet które odczuwają subiektywne objawy towarzyszące owulacji (np. ból jajników), możesz wpisywać je w kalendarzu owulacji i na ich podstawie planować współżycie.

Czym jest "Analiza bieżącego cyklu" w OvuFriend?

 
Analiza bieżącego cyklu to miejsce, które na podstawie wpisanych przez Ciebie obserwacji (śluzu szyjkowego, pomiaru temperatury, testów owulacyjnych, czy odczuwanych objawów) i Twoich statystyk z poprzednich cykli, każdego dnia analizuje i rozpoznaje status Twoich dni płodnych. Codziennie Detektor Płodności OvuFriend pokaże Ci jedno z trzech kolorów światła:
  • kolor zielony (dzień płodny/dni płodne) – oznacza to, że jesteś w najpłodniejszej fazie cyklu. Jeśli starasz się o dziecko, to właśnie teraz Twoje szanse na zajście w ciążę są największe. 
  • kolor pomarańczowy (dzień przypuszczalnie płodny) – oznacza, że niektóre wskaźniki płodności sugerują, że możesz być płodna. 
  • kolor czerwony (dzień niepłodny) – informuje, że żadne z Twoich wskaźników nie sugerują dni płodnych.
Po wystąpieniu owulacji, Detektor Płodności poinformuje Cię o dacie jej wystąpienia i wskaźnikach płodności, które potwierdziły tę interpretację (Kiedy OvuFriend zaznaczy owulacje w moim cyklu miesiączkowym?). Jeśli mierzysz temperaturę, znajdziesz tutaj również interpretację poziomu Twoich temperatur np. czy nie występują  zbyt duże wahania temperatur w trakcie Twojego cyklu miesiączkowego. 

Dni płodne i owulacja - kiedy OvuFriend zaznaczy owulację w moim cyklu miesiączkowym?

OvuFriend zaznaczy owulację w Twoim cyklu miesiączkowym, jeśli będziesz mierzyć poranną temperaturę i/lub wykonywać testy owulacyjne.

Przy wyznaczaniu owulacji OvuFriend bierze pod uwagę szereg wskaźników, objawów oraz statystyk (również Twoje wcześniejsze dane i wykresy) analizuje je oraz porównuje z tysiącem innych podobnych cykli.

Owulacja potwierdzona, zaznaczona linią ciągłą na wykresie temperatur (druga zakładka w aplikacji OvuFriend), na jakiej podstawie jest wyznaczana?

  • podtrzymany skok temperatury, 
  • jeden dodatkowy wskaźnik płodności np. śluz płodny (wodnisty lub rozciągliwy). 

Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest wyjątkowa, dlatego liczba czynników potrzebnych do wyznaczenia owulacji może się różnić z cyklu, na cykl. Listę czynników, które potwierdziły wystąpienie owulacji w Twoim cyklu miesiączkowym, znajdziesz w Interpretacji Cyklu (trzecia zakładka w aplikacji OvuFriend) w Detektorze Płodności. 

Owulacja niepotwierdzona, zaznaczona linią przerywaną na wykresie temperatur (druga zakładka w aplikacji OvuFriend), na jakiej podstawie jest wyznaczana?

  • pozytywny wynik testu owulacyjnego. 

Jeśli nie mierzysz temperatury, a wykonujesz testy owulacyjne OvuFriend wyznaczy w Twoim cyklu miesiączkowym, jedynie owulację niepotwierdzoną, czyli taką do której nie możesz mieć pewności, że wystąpiła (testy owulacyjne informują, że ciało przygotowuje się do owulacji, ale nie potwierdzają jej faktycznego nadejścia). 

Owulacja zaznaczona linią przerywaną - co to oznacza?

Czasami OvuFriend może zaznaczyć owulację na Twoim wykresie linią przerywaną co oznacza, że do owulacji mogło dojść, ale jej wystąpienie nie jest pewne (poinformuje Cię o tym Detektor Płodności). Zdarzy się tak wówczas, gdy niedostateczna ilość wskaźników płodności potwierdzi owulację, bądź wystąpią zjawiska, które zakłócą jasną interpretację Twojego cyklu miesiączkowego. W Detektorze Płodności możesz sprawdzić, które wskaźniki płodności potwierdzają wystąpienie owulacji w danym terminie. 

Dni płodne, owulacja a pomiar temperatury - czy OvuFriend wyznaczy owulację, jeśli nie mierzę temperatury?

Tak. Jeśli nie mierzysz temperatury, a wykonujesz testy owulacyjne OvuFriend również wyznaczy na Twoim wykresie owulację, ale będzie to tzw. owulacja niepotwierdzona. Zaznaczona będzie ona linią przerywaną. Oznacza to, że owulacja ta nie została potwierdzona pomiarem temperatury. Inne wskaźniki (tj. testy owulacyjne, śluz szyjkowy, czy odczuwane objawy np. zwiększenie libido) mogą jedynie zapowiadać nadejście owulacji, do której w rezultacie np. z powodu stresu, czy zmiany trybu życia może wcale nie dojść.  Dlatego jeśli nie mierzysz temperatury OvuFriend zaznaczy przypuszczalny termin wystąpienia owulacji, ale owulacja będzie zaznaczona linią przerywaną a nie ciągłą. 

Dlaczego po wpisaniu kilku temperatur system usunął z mojego wykresu wcześniej zaznaczoną owulację, wyznaczoną na podstawie testów owulacyjnych?

W OvuFriend termin wystąpienia owulacji może zostać wyznaczony w dwojaki sposób: poprzez interpretację codziennych pomiarów temperatury ciała lub poprzez interpretację wyników testów owulacyjnych (Czy testy owulacyjne są wiarygodnym źródłem potwierdzenia wystąpienia owulacji?). Oczywiście system podczas wyznaczania owulacji bierze pod uwagę również wiele innych wskaźników (np. śluz lub statystyki Twoim cykli), ale podstawą do wyznaczenia owulacji jest pomiar temperatury lub testy owulacyjne.

Wyznaczanie owulacji na podstawie porannej temperatury ciała jest dużo wiarygodniejsze niż na podstawie testów owulacyjnych, dlatego Twój przypuszczalny termin wystąpienia owulacji na podstawie testów owulacyjnych system wyznaczy tylko wtedy gdy nie mierzysz temperatury ciała. Jeśli zaś w danym cyklu dokonasz przynajmniej kilku pomiarów temperatury (dokładnie więcej niż 3 pomiarów) system automatycznie przestawi się na wyznaczanie owulacji na podstawie temperatury i tym samym anuluje wcześniejszą interpretację wyznaczenia owulacji tylko na podstawie testów owulacyjnych. Jeśli będziesz kontynuować pomiar temperatury system na nowo wyznaczy termin Twojej owulacji biorąc pod uwagę zarówno pomiary temperatury, wyniki testów owulacyjnych jak inne dostarczone przez Ciebie informacje.

Zatem podsumowując i odpowiadając na Twoje pytanie system usunął wcześniej wyznaczony termin owulacji na podstawie testów owulacyjnych ponieważ wpisałaś więcej niż trzy pomiary temperatur. System przestawił się na zaawansowane wyznaczanie owulacji. Jeśli chciałabyś pozostać przy wyznaczaniu owulacji tylko na podstawie testów owulacyjnych, wykasuj wpisane w tym cyklu temperatury.

Fundusze Europejskie: Inteligentny Rozwój Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt OvuFriend: "Opracowanie nowych w skali światowej rozwiązań w obszarze uczenia maszynowego wspierających w planowaniu rodziny i pokonywaniu problemu niepłodności" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.