Forum Starając się z pomocą medyczną Fertilcare, Fertilman
Odpowiedz

Fertilcare, Fertilman

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
Oceń ten wątek:
 • gosix Przyjaciółka
  Postów: 101 87

  Wysłany: 6 października 2018, 21:23

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Będę ogromnie wdzięczna za Wasze opinie na temat Fertilcare i Fertilman :)

  27 lat
  Staramy się o pierwszego dzidziucha :)
 • evkill Autorytet
  Postów: 6139 4214

  Wysłany: 7 października 2018, 10:36

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Mój brał Fertilman przez 3 miesiące, morfologia poprawiła sie z 1% do 2%, ale przy żylakach powrózka cieżko poprawić wynik. Teraz bierze Extrasperm, jeszcze nie wiem jak zadziałał, dowiemy się podczas zaplodnienia IVF. Z tego co czytałam na forum to wlasnie Extrasperm jest lepszy, można go kupić tylko przez internet.

  gosix lubi tę wiadomość

  moja historia

  "Gdy nie mamy w sobie gniewu, nie mamy też wrogów, gdy pożera nas nienawiść, widzimy wrogów wszędzie"
 • nick nieaktualny

  Wysłany: 7 października 2018, 11:15

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Fertilman plus ma zdecydowanie najlepszy skład. Ma większe dawki większości składników extraspermu a dodatkowo zawiera taurynę, niacynę. B5, B6, B1, B2, B12, miedź, wit. A, wit. D3.

  Tu wklejam fragment artykułu medycznego z podstawą naukową co działa:

  Przeciwutleniacze

  Przeciwutleniacze działają poprzez zmniejszanie ilości reaktywnych form tlenu, do których należą rodniki hydroksylowe, aniony nadtlenkowe i nadtlenek wodoru.53 W przypadku zaburzeń równowagi pomiędzy związkami prooksydacyjnymi i antyoksydacyjnymi może dojść do zwiększenia częstości strukturalnych uszkodzeń DNA plemników, jak również do niepłodności u kobiet w niejasny sposób powiązanej z powyższym procesem.54 Powszechnie badane przeciwutleniacze zawarte w diecie i jej suplementach to witaminy D, E i C, β-karoten i koenzym Q10.
  U 68,6% z 1192 niepłodnych kobiet, czyli częściej niż w populacji ogólnej, stwierdzono niedobór witaminy D (<32 ng/ml).55 W małym badaniu prospektywnym Ozkan i wsp. wykazali, że kobiety, u których stężenie witaminy D w surowicy i płynie pęcherzykowym jest większe (34,4 vs 26,5 ng/ml), po IVF częściej zachodzą w ciążę.56 Jednak w innych badaniach nie potwierdzono tej obserwacji.57,58 Jak ujawnili Franasiak i wsp. w retrospektywnym badaniu kohortowym obejmującym 517 kobiet poddanych IVF, odsetek ciąż nie różnił się w grupach o odmiennym stężeniu witaminy D w surowicy (<20, 20–29,9 i ≥30 ng/ml).59 Podobnie w pilotażowym badaniu prospektywnym z udziałem niepłodnych mężczyzn małe stężenie tej witaminy stwierdzono u 76,9% badanych (średnie stężenie w surowicy: 23,6 ng/ml). Po wdrożeniu suplementacji witaminy D odnotowano zmniejszenie odsetka mało ruchliwych plemników (<40%).60 Źródłem dużych ilości witaminy D są jaja, tłuste ryby, nabiał i olej z wątroby dorsza.
  Przypuszczalnie witamina E również pozytywnie wpływa na wyniki rozrodcze. Suplementacja tej witaminy (20 mg) u kobiet co najmniej 35-letnich wiązała się z krótszym czasem do zajścia w ciążę (hazard względny [hazard ratio – HR]: 1,07; 95% CI: 1,01–1,13).61 U mężczyzn może również zmniejszyć oksydacyjne uszkodzenie plemników i poprawić ich ruchliwość. Wyniki badania z randomizacją obejmującego 20 mężczyzn przyjmujących przez 3 miesiące witaminę E i selen lub kompleks witamin z grupy B wykazały wzrost ruchliwości plemników u pacjentów z pierwszej, ale nie z drugiej grupy.62 Zaleca się jednak prowadzenie suplementacji witaminy E i selenu z ostrożnością, gdyż stosowanie dużych dawek tych mikroelementów wiąże się ze zwiększoną częstością występowania raka gruczołu krokowego, powikłań sercowych i raka piersi u kobiet. Jak stwierdzono, przyjmowanie dawek większych niż 400 IU na dobę wiązało się również ze wzrostem śmiertelności.63 Do produktów bogatych w witaminę E należą nasiona słonecznika, migdały, szpinak, papaja i ciemnozielone warzywa liściaste. Wpływ suplementacji witaminy C i β-karotenu na płodność jest mniej oczywisty i zależy od BMI. Ruder i wsp. dokonali wtórnej analizy badania z randomizacją w celu ustalenia, czy spożywanie przeciwutleniaczy skraca czas do zajścia w ciążę u kobiet z niepłodnością o niewyjaśnionej etiologii.64 Skrócenie czasu do zajścia w ciążę pod wpływem przeciwutleniaczy zależało od wartości BMI i rodzaju przeciwutleniacza. Znamiennie krótszy czas do zajścia w ciążę odnotowano wraz ze wzrostem spożycia witaminy C u kobiet z BMI mniejszym od 25 kg/m2 (HR: 1,09; 95% CI: 1,03–1,15) oraz β-karotenu u kobiet z BMI wynoszącym co najmniej 25 kg/m2 (HR: 1,29; 95% CI: 1,09–1,53). Optymalna dzienna dawka każdego z przeciwutleniaczy nie została ustalona. Stosowanie różnych dawek witaminy C i β-karotenu u mężczyzn może się wiązać z nieznaczną poprawą parametrów nasienia. Rochester Young Men’s Study było badaniem przekrojowym, które dotyczyło zdrowia rozrodczego. Oceniano w nim dietę i jakość nasienia u zdrowych mężczyzn.
  Zwiększenie spożycia β-karotenu (całkowita dawka dobowa [dieta i suplementacja] >6059 µg vs <2520 µg) oraz luteiny (całkowita dawka dobowa >4480 µg vs <1734 µg) wiązało się z większą o 6,5% całkowitą liczbą plemników poruszających się ruchem postępowym. Spożycie likopenu (z grupy karotenów – przyp. tłum.) (całkowita dawka dobowa >13 508 µg vs <4808 µg) korelowało ze zwiększeniem o 1,7% liczby plemników o prawidłowej morfologii.54 Uzyskano różne informacje na temat spożycia witaminy C – w zależności od jej dawki i metodologii badań. Wykazano, że dawki dobowe równe 200 mg i 1000 mg zmniejszają aglutynację plemników,64,65 ale w Rochester Young Men’s Study stwierdzono zależną od dawki poprawę jakości nasienia, do której dochodziło w przypadku całkowitego spożycia około 148 mg na dobę.54 Aby dokładnie określić wymaganą dawkę przeciwutleniaczy i ich wpływ na parametry nasienia u mężczyzn, konieczne jest uzyskanie większej liczby wyników badań prospektywnych.

  Koenzym Q10 to składnik mitochondrialnego łańcucha oddechowego, odgrywający kluczową rolę w przemianie energii. Jest przeciwutleniaczem, czynnikiem wspomagającym przemianę energii, stabilizatorem błon komórkowych oraz regulatorem mitochondrialnych kanałów transportowych. Mając na względzie powyższe funkcje tej substancji, przypuszcza się, że dzięki niej można zwiększyć energię komórkową, a co za tym idzie, liczbę i ruchliwość plemników u mężczyzn oraz jakość komórek jajowych u kobiet. Ilość koenzymu Q10 w płynie nasiennym wykazuje bezpośredni związek z parametrami nasienia u mężczyzn. Odnotowano silną korelację między liczbą plemników i ich ruchliwością a ubichinolem (zredukowany koenzym Q10).66,67 U niepłodnych mężczyzn, u których rozpoznano astenozoospermię idiopatyczną i związaną z żylakami powrózka nasiennego, stwierdzono zmniejszone stężenie koenzymu Q10.68 W powyższej populacji mężczyzn badano wpływ suplementacji omawianego składnika (200 mg/24 h w 2 dawkach podzielonych) i wykazano, że po 6 miesiącach leczenia doszło do zwiększenia objętości płynu ejakulacyjnego, liczby plemników i ich ruchliwości.69 Jak ujawniły wyniki badania z randomizacją, w grupie, w której prowadzono suplementację 300 mg koenzymu Q10, doszło do zwiększenia, w porównaniu z grupą placebo, liczby plemników (57,8 mln vs 47,8 mln; p <0,01), ich ruchliwości (27,6% vs 23,1%; p <0,01) i poprawy ich morfologii (9,6% vs 7,8%; p <0,07).70 Mniej wyraźne są korzyści z suplementacji koenzymu Q10 u kobiet.
  W badaniach na modelach mysich wykazano poprawę płodności i jakości oocytów u starych myszy, którym podawano koenzym Q10;71 jednak w celu potwierdzenia uzyskanych wyników należy jeszcze powtórzyć badania w takim modelu i przeprowadzić projekt badawczy z udziałem ludzi. W badaniu obejmującym kobiety ze zmniejszoną rezerwą jajnikową, leczone dehydroepiandrosteronem (DHEA) z dodatkiem lub bez dodatku koenzymu Q10, nie stwierdzono korzyści z dodawania tego mikroelementu.72 Jak się przypuszcza, przyjmowanie koenzymu Q10 może powodować minimalne szkody;73 obecnie nie ma silnych dowodów, aby rekomendować stosowanie tej metody w celu poprawy płodności. Źródłem koenzymu Q10 są owoce morza i mięso, jednak trudno uzyskać optymalny poziom tego przeciwutleniacza dzięki diecie, gdyż zawiera go niewiele pokarmów.

  Kwas foliowy

  Kwas foliowy stanowi niezbędny składnik wspomagający syntezę DNA, RNA transportującego, cysteiny oraz metioniny, które są potrzebne w okresie szybkiego wzrostu komórek. Biorąc pod uwagę, że okres przedkoncepcyjny jest czasem takiego wzrostu, wysunięto przypuszczenie, że suplementacja kwasu foliowego może poprawić wyniki rozrodcze. W prospektywnym badaniu kohortowym obejmującym 232 kobiety poddawane IVF, w grupie kobiet przyjmujących największe dawki kwasu foliowego (>800 µg/24 h) odnotowano wyższą o 20% (95% CI: 8–31%) częstość urodzeń żywych dzieci niż w grupie stosującej jego najmniejszą ilość (<400 µg/24 h). W badaniu tym wykazano również, że dawka kwasu foliowego przyjmowana podczas suplementacji była większa niż jego ilość zawarta w diecie.74 Także w prospektywnym badaniu kohortowym z udziałem kobiet poddawanych IVF w Holandii stwierdzono, że podwojenie stężenia kwasu foliowego w fazie folikularnej wiązało się z 3-krotnym wzrostem liczby ciąż.75 Jak wynika z tych danych, kobietom w trakcie leczenia niepłodności oraz w okresie ciąży należy zalecać przyjmowanie 800 µg kwasu foliowego na dobę.

  Dehydroepiandrosteron

  W przypadku odpowiedniego stężenia gonadotropin testosteron stymuluje rozwój pęcherzyków jajnikowych. Dehydroepiandrosteron może działać jako prohormon jajnikowego testosteronu, co decyduje o możliwości jego wykorzystania jako dodatkowej opcji terapeutycznej. Gleicher i wsp. przeprowadzili badanie z udziałem kobiet o zmniejszonej czynnościowej rezerwie jajnikowej (definiowanej jako nieprawidłowo duże stężenie folitropiny i/lub zbyt małe stężenie AMH).76 Wyniki tego badania pozwoliły na postawienie hipotezy dotyczącej wpływu DHEA na funkcje rozrodcze. Zauważono bowiem, że w tej grupie kobiet całkowite stężenie testosteronu było mniejsze niż u niepłodnych kobiet w podobnym wieku, lecz bez zmniejszonej rezerwy jajnikowej. W jednym z badań 38 kobietom po 40. roku życia planującym IVF podawano przez 12 tygodni przed wdrożeniem tej procedury 25 mg DHEA. W grupie tej odnotowano 10 samoistnych ciąż, z których 9 rozwijało się.77 Niestety, wyniki badań z udziałem kobiet poddanych IVF nie były już tak zachęcające. U 31 niepłodnych kobiet, u których suplementowano DHEA (25 mg 3 razy na 24 h) począwszy od 2 miesięcy przed rozpoczęciem cyklu IVF, w porównaniu z kobietami nieprzyjmującymi DHEA przez 2 poprzedzające cykle, nie stwierdzono zwiększenia całkowitej liczby komórek jajowych w metafazie II (4,45 ±0,47 vs 2,09 ±0,26), częstości zapłodnień (3,65 ±0,49 vs 2,0 ±0,27), liczby zarodków w I stopniu rozwoju (1,52 ±0,25 vs 0,55 ±0,18), częstości ciąż (30% vs 9,1%) ani odsetka żywych urodzeń (25% vs 0%).78 Obecnie w Anglii trwa badanie z randomizacją mające na celu ocenę odpowiedzi jajników na leczenie DHEA w porównaniu z placebo u kobiet z małą rezerwą jajnikową poddawanych IVF.79 Uzyskano niewiele danych na temat niepłodnych kobiet stosujących DHEA, które nie zostały poddane IVF. Ponadto nie odnotowano żadnych korzyści z suplementacji DHEA u mężczyzn.

  Wiadomość wyedytowana przez autora: 7 października 2018, 11:17

  evkill, gosix lubią tę wiadomość

 • mamaporaz2 Autorytet
  Postów: 703 307

  Wysłany: 7 października 2018, 11:40

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  evkill wrote:
  Mój brał Fertilman przez 3 miesiące, morfologia poprawiła sie z 1% do 2%, ale przy żylakach powrózka cieżko poprawić wynik. Teraz bierze Extrasperm, jeszcze nie wiem jak zadziałał, dowiemy się podczas zaplodnienia IVF. Z tego co czytałam na forum to wlasnie Extrasperm jest lepszy, można go kupić tylko przez internet.
  Można stacjonarnie w Krakowie, na pewno w aptece na Bajana. Czy gdzieś jeszcze nie wiem

 • nick nieaktualny

  Wysłany: 7 października 2018, 11:42

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Ja kupiłam w ziko, tzn zamówiłam przez internet i odbiór osobisty w wybranej przeze mnie aptece.

 • evkill Autorytet
  Postów: 6139 4214

  Wysłany: 7 października 2018, 11:43

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  mamaporaz2 wrote:
  Można stacjonarnie w Krakowie, na pewno w aptece na Bajana. Czy gdzieś jeszcze nie wiem
  Nie jestem z Krakowa, ten lek chyba jest produkowany w Krakowie.

  moja historia

  "Gdy nie mamy w sobie gniewu, nie mamy też wrogów, gdy pożera nas nienawiść, widzimy wrogów wszędzie"
 • evkill Autorytet
  Postów: 6139 4214

  Wysłany: 7 października 2018, 11:53

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Fujitsu Twój bierze fertilman? Czy wyniki się poprawiły?

  moja historia

  "Gdy nie mamy w sobie gniewu, nie mamy też wrogów, gdy pożera nas nienawiść, widzimy wrogów wszędzie"
 • evkill Autorytet
  Postów: 6139 4214

  Wysłany: 7 października 2018, 12:58

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Porownałam sobie skład Fertilmanu plus i Extrasperm i faktycznie ten pierwszy ma w wiekszości przypadków wieksze dawki i wiecej składników, ale zalecana porcja to 4 tabl dziennie, w przypadku extrasperm przyjmuje się 1 tabl dziennie. Może chodzi o jakośc składników, przyswajalność? Albo może też byc to indywidualna sprawa doboru odpowiednich skladików. Wiadomo, że każdy ma inne niedobory. Mój mowi, że jak brał fertilmen to lepiej sie czuł.

  moja historia

  "Gdy nie mamy w sobie gniewu, nie mamy też wrogów, gdy pożera nas nienawiść, widzimy wrogów wszędzie"
 • gosix Przyjaciółka
  Postów: 101 87

  Wysłany: 7 października 2018, 14:26

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Pięknie Wam dziękuję za wszystkie informacje! :)

  Jestem ciekawa, czy któraś z Was sięgała po ten dla kobiet?

  27 lat
  Staramy się o pierwszego dzidziucha :)
 • Ewka1700 Autorytet
  Postów: 1044 273

  Wysłany: 9 października 2018, 12:13

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  U mojego M. też wyniki się poprawiły z 2% na 4%.
  Dodatkowo brał Argi Power firmy Olimp.

  endometrioza IV
  starania od 2016 r.
  Marzec 2019 ICSI :(
  Marzec 2020 CP
  usunięty prawy jajowód
 • nick nieaktualny

  Wysłany: 9 października 2018, 12:47

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  A ja myślę, że ze względu na ilość substancji nie da się upchnąć zalecanych dziennych dawek w jednej tabletce bo by się udławili :D

  Między pierwszym a drugim badaniem męża (3 miesiące, ostatnie badanie kwiecień) morfologia się nie poprawiła (dalej 1%) ale ilość podwoiła. Ale przede wszystkim mąż rzucił do zera palenie. Teraz znowu jemy te suplementy i jeszcze raz zbadamy w listopadzie nasienie. Jak nie będzie różnicy to rzucamy tą chemię.

  Jeszcze mąż je macę i jedno jest pewne - podnosi popęd. Jestem o tym przekonana, że nie jest to efekt placebo bo mu nie mówiłam na co dokładnie ta maca. A macanie jest.

  Wiadomość wyedytowana przez autora: 9 października 2018, 12:50

Zgłoś post
Od:
Wiadomość:
Zgłoś Anuluj

Zainteresują Cię również:

Płodność i zdrowie w posiłkach - co jeść w okresie przesilenia zimowego?

Wiadomo nie od dziś, że to co jemy ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i płodność. Co jednak zrobić, kiedy dostępność świeżych i sezonowych produktów jest ograniczona? Po jakie produkty sięgać zimą, aby dostarczać organizmowi kluczowych składników dla zdrowia i płodności? 

CZYTAJ WIĘCEJ

Adaptogeny - Ashwagandha, Korzeń Maca, Shatavari

Każdego dnia przybywa par, które po wieloletnich staraniach o dziecko, osiągają swój cel dzięki unikalnym ziołom - adaptogenom. Powiedzmy sobie otwarcie: kto sprawniej przywróci ład i porządek w świecie sztucznie zdezorganizowanym przez człowieka, jak Matka Natura? Świetnie, że zaczynamy korzystać z jej pomocy. Jeśli to zagadnienie nie jest Ci jeszcze znane, koniecznie przeczytaj artykuł do końca.          

CZYTAJ WIĘCEJ

Grzybica pochwy - przyczyny, objawy leczenie

Grzybica pochwy (drożdżyca pochwy, kandydoza pochwy) jest jedną z najczęstszych infekcji kobiecego układu rozrodczego. Jak i dlaczego dochodzi do infekcji? Jakie są objawy grzybicy pochwy? Kiedy warto zgłosić się do lekarza i jak wygląda leczenie drożdżycy pochwy?

CZYTAJ WIĘCEJ