Forum Starając się - ogólne Trochę prawa w okresie ciąży i rodzicielstwa
Odpowiedz

Trochę prawa w okresie ciąży i rodzicielstwa

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
  1 2
Oceń ten wątek:
 • nick nieaktualny

  Wysłany: 11 grudnia 2013, 10:54

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego
  Warunkiem przyznania pracownicy/pracownikowi prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu; we wniosku tym pracownica/pracownik wskazuje wymiar urlopu (co najmniej 8 tygodni w wymiarze wielokrotności tygodnia). W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego jest pisemny wniosek złożony w tej sprawie przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku. We wniosku ubezpieczona/ubezpieczony podaje okres korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

  Do wypłaty przez ZUS pracownicy/pracownikowi zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, niezbędne jest zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego oraz zaświadczenie o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej w czasie tego urlopu.

  W przypadku gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego występuje ten sam rodzic, który pobierał zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (np. gdy matka dziecka po okresie wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego występuje o urlop rodzicielski i wypłatę zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu), dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasiłku są:

  - oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku albo okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu w okresie objętym wnioskiem, zawierające także imię, nazwisko i PESEL drugiego z rodziców dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  - w przypadku pracownika, któremu zasiłek macierzyński jest wypłacany przez Zakład - zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego, o ile informacja o udzieleniu urlopu nie została zamieszczona w zaświadczenie płatnika składek wystawionym na druku ZUS Z-3, oraz zaświadczenie pracodawcy o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej wczasie urlopu rodzicielskiego,

  W przypadku gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego występuje ubezpieczony drugi z rodziców dziecka, który nie pobierał zasiłku macierzyńskiego za okres bezpośrednio poprzedzający okres wnioskowany (np. gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego występuje ojciec dziecka po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy urlop macierzyński przez matkę dziecka), dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego są:

  - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub
  - oświadczenie ubezpieczonego, kiedy dziecko zostało przyjęte na wychowanie oraz zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu do sądu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka albo kopia tego zaświadczenia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem, albo
  - prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą albo ich kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem i dokument potwierdzający wiek dziecka, oraz
  - oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku albo okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu w okresie objętym wnioskiem,
  - zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie, za który zasiłek macierzyński wypłacono drugiemu z rodziców dziecka, liczbie części wypłaconego zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego oraz o wysokości procentowej, wjakiej zasiłek macierzyński przysługiwał drugiemu z rodziców dziecka (100%, 80% albo 60%) zawierające także imię, nazwisko i PESEL drugiego z rodziców dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  - zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego, o ile informacja o udzieleniu urlopu nie została zamieszczona w zaświadczeniu płatnika składek wystawionym na druku ZUS Z-3, oraz okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej w czasie urlopu rodzicielskiego – w przypadku pracownika, któremu zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS.

  Dowodem stanowiącym podstawę rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w całości lub w części w przypadku, o którym mowa w art. 179.2 § 1, art. 179.3 § 1 i art. 182.4 § 2 Kodeksu pracy, jest jej pisemny wniosek zawierający datę, od której ubezpieczona matka dziecka rezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego, oraz:

  - oświadczenie ubezpieczonej, czy ubezpieczony ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres,
  - zaświadczenie pracodawcy o terminie zaprzestania korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego, w przypadku pracownicy, której zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS.

  Wyżej wymienione dowody stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka za część okresu ustalonego przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w przypadku, o którym mowa w art. 179.4 i art. 182.4 § 2 Kodeksu pracy.

 • nick nieaktualny

  Wysłany: 11 grudnia 2013, 10:55

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego

  Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, wymagane są:

  1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka albo postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka - w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka,
  2) oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
  3) wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego - w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem.

  W każdym przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS dodatkowo wymagane jest zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3, w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami, zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych lub ZUS Z-3a, w przypadku innych ubezpieczonych niebędących pracownikami.

  UWAGA!

  Przy ustalaniu prawa i wypłacie zasiłku macierzyńskiego, na równi ze skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka, zagranicznym aktem urodzenia dziecka, postanowieniem sądu o przysposobieniu dziecka, orzeczeniem sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy starosta a rodziną zastępczą, traktuje się także ich kopie potwierdzone przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem.

 • yojiona Przyjaciółka
  Postów: 63 28

  Wysłany: 9 lutego 2014, 17:52

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Swietny watek. Bardzo przydatny przyszłym mamą;)

  9ltfxzdvgzik0s92.png

 • Tynka1990 Autorytet
  Postów: 1050 770

  Wysłany: 9 lutego 2014, 19:04

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  Czarnula dziękujemy :-)

  relgx1hp8inl3sxx.png
  relgx1hpaj5zn1ig.png
  04.2020 aniołek 8tc
  f2wlx1hpm31en47v.png
 • anksunamun88 :-) Koleżanka
  Postów: 46 15

  Wysłany: 24 marca 2014, 15:02

  Cytuj  /     /  Zgłoś
  dzięki, świetne to :)

  termin przyjścia Agnieszki na świat to póki co 25 luty ;)
1 2
Zgłoś post
Od:
Wiadomość:
Zgłoś Anuluj

Zainteresują Cię również:

7 zaskakujących rzeczy, o których możesz się dowiedzieć prowadząc kalendarz owulacji OvuFriend

Wydaje Ci się, że działanie kalendarza owulacji sprowadza się tylko do wyznaczania dni płodnych i terminu owulacji? Nic bardziej mylnego! Podczas prowadzenia obserwacji w kalendarzu OvuFriend możesz dowiedzieć się o rzeczach, które wspomogą Twoje starania o dziecko. Poznaj 7 zaskakujących rzeczy, o których możesz się dowiedzieć prowadząc kalendarz dni płodnych! 

CZYTAJ WIĘCEJ

Układ immunologiczny a problemy z płodnością, czyli czym jest niepłodność immunologiczna

Układ immunologiczny, czyli inaczej odpornościowy ma niebagatelny wpływ na płodność. Niekiedy czynniki immunologiczne mogą być bezpośrednią przyczyną niepłodności. Czy problemy z implantacją zarodka albo nawracającymi poronieniami mogą być wywołane przez czynniki immunologiczne? W jakich przypadkach rozważyć konsultację ze specjalistą - immunologiem? 

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy jestem w ciąży? - ciąża urojona a widoczne objawy ciąży

Zdarzyło Ci się usłyszeć coś, co bardzo chciałaś usłyszeć lub czego usłyszeć za wszelką cenę nie chciałaś, mimo panującej wokół ciszy? Czasem nasz mózg płata nam figle. Jeśli bardzo czegoś pragniemy, jesteśmy skłonni dostrzegać przejawy tego pragnienia, mimo ich braku. Wiele kobiet starających się o dziecko, co miesiąc zasatanawia się: "Czy jestem w ciąży?", dostrzega u siebie pierwsze objawy ciąży, po czym po wykonaniu testu ciążowego widzi jedną kreskę. Ciąża urojona czy "urojenie ciążowe" - jak je rozpoznać? 

CZYTAJ WIĘCEJ